ŠKOLÍCÍ PROSTORY PRO VAŠE VZDĚLÁVÁNÍ

Výše nájemného je uvedena v následující tabulce:

Kategorie pronájmu Výše nájemného v Kč za 1m² pronajaté plochy/rok
Vědeckotechnický park 750,-
Podnikatelský inkubátor 525,-
Transfer technologií 750,-

Výši nájemného lze upravit dle doby nájmu a čerpání dalších služeb Podnikatelského centra RUMBURK, VTP nájemníkem.

 

Rumburk

Cena pronájmu: 250,-Kč/1 hodina
Kapacita: 40 míst, Rozměry: 10m x 15m

Horní Maršov

Cena pronájmu: 250,-Kč/1 hodina
Kapacita: 50 míst

Louny

Cena pronájmu: 250,-Kč/1 hodina
Kapacita: 20 míst

Most

Cena pronájmu: 3.900,-Kč/3 hodiny
Kapacita: 56 míst