Vážení přátelé,
žijeme v převratné době informační revoluce směřující k informační společnosti. Řád světa se mění do vyššího stupně organizace lidské společnosti, ale je na každém z nás, jak se s touto skutečností vypořádá. Lehce se dostáváme do izolace, stáváme se zajatci virtuálního světa, nebo podléháme skepsi a negativnímu nahlížení na současný propojený a globalizovaný svět se všemi jeho nedostatky, válkami, krizemi, nezaměstnaností, těžbou, výrobou a produkcí ničící naše životní prostředí stejně jako humanistické tradice, na kterých fungovala naše společnost po celá staletí.

Z bludného kruhu konzumu a duchovního zotročení vede jediná cesta, kterou nejlépe popsal již J. A. Komenský ve svém díle Cesta světla (Via Lucis) a tou je vzdělání a poznání pravdy, jež protíná temnoty nevědomosti. Člověk může změnit svůj osud, to rozhodnutí je u každého jednoho z nás, a vzdělávat se pro budoucnost, svou i celé společnosti a dnes i celé Evropy a vzájemně propojeného světa. To znamená uvědomit si, že investice do vzdělávání a odborné přípravy jsou rozhodujícím faktorem naší konkurenceschopnosti, ale také udržitelného rozvoje a zaměstnanosti a tím ovlivňují kvalitu našeho života. A ani věk v tom nehraje roli, protože starší generace je stejně platným členem společnosti a možnosti mezigeneračního učení, kdy vnoučata povzbuzují své prarodiče, třeba až ke studiu na Univerzitě třetího věku, jsou toho nejlepším příkladem.

Podpora inovací, které propojují vzdělávání s podnikáním, využití klíčových kompetencí pro 21. století, to je také krédo Evropské unie, která podpořila svým operačním programem „Podnikání a inovace“ vznik Podnikatelského centra Rumburk, vědeckotechnického parku realizovaného ve spolupráci s Akademií věd ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu a řadou dalších institucí. Areál staré továrny byl zveleben a přestavěn do podoby podnikatelského inkubátoru i moderního sídla celé řady firem, z nichž se některé podílejí také na inovačních procesech uvádějících výzkum do praxe a naplňují tak poslání vědeckotechnického parku.

V neposlední řadě je to právě vzdělávání, kterému se hodláme věnovat nejen v Rumburku, ale také jej nabízet v síti vzdělávacích středisek (Šluknov, Horní Maršov, Praha, Louny, Most, Karlovy Vary…), která jsou vám k dispozici, buďto pro realizaci vašich vlastních vzdělávacích programů, nebo si vyberete z naší nabídky, která bude průběžně aktualizována. Od volnočasového, neformálního a popularizačního vzdělávání v kurzech a přednáškách, přes akreditované rekvalifikační kurzy a odborná formální studia a školení, až k Univerzitě třetího věku.

Přátelé, jedině vzdělávání a výchova dokáží napravit lidstvo jako celek, nacházet vše, co lidi spojuje a nenásilně odstraňovat, co je rozděluje. To je i cílem humanismu, který se od časů Komenského stal i základem myšlení dnešní Evropy a moderního světa. „Jen“ musíme mít odvahu začít s láskyplnou nápravou u sebe sama a u svého okolí a nacházet cesty ke zdokonalení sebe sama, k důstojnému, skutečně lidskému aktivnímu životu. Neb, „všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče“.


Za podnikatelské centrum Rumburk, VTP, s.r.o.
Mgr. David Eminger
management consultant