Často se říká, že oči jsou oknem do duše, odhalují to, co si myslíme a jak se cítíme.

Nové výzkumy ukazují

Že vaše oči mohou být také ukazatelem vašeho osobnostního typu, prostým způsobem, jakým se pohybují. Univerzita v jižní Austrálii ve spolupráci s univerzitou ve Stuttgartu a institutem pro informatiku v Německu, používají při výzkumu nejmodernější algoritmy pro strojní učení k prokázání vazby mezi osobností a pohybem očí.

Lidské pohyby očí odhalují,

zda jsou společenské, svědomité nebo zvědavé, přičemž softwarový algoritmus spolehlivě rozpoznává čtyři charakteristiky osobnosti Velké pětky: neuroticismus, extroverze, spokojenost a svědomitost.

Výzkumníci sledovali oční pohyby 42 účastníků, kteří vykonávali každodenní úkoly a následně posoudili své osobnostní rysy pomocí dobře zavedených dotazníků. Tobias Loetscher ze společnosti UniSA říká, že studie poskytuje nové vazby mezi dosud nepodloženými očními pohyby a osobnostními rysy a přináší důležité poznatky pro vznikající oblasti zpracování sociálních signálů a sociální robotiky. Existuje jistě potenciál těchto zjištění zlepšit interakce člověk-stroj, říká doktor Loetscher.

Lidé neustále hledají vylepšené personalizované služby. Dnešní roboti a počítače však nejsou společensky uvědomělé, takže se nemohou přizpůsobit neverbálním podnětům.Tento výzkum poskytuje příležitosti k vývoji robotů a počítačů, aby se mohli stát přirozenějšími a lepšími při interpretaci lidských sociálních signálů. Dr. Loetscher říká, že nálezy také poskytují důležitý most mezi těsně kontrolovanými laboratorními studiemi a studiem přirozených očních pohybů v reálném prostředí. Tento výzkum sledoval a měřil vizuální chování lidí, kteří plnili své každodenní úkoly a poskytovali přirozenější odpovědi, než kdyby byli v laboratoři.

Sdílejte článek